Основни системи за залагане

Преди да разгледаме най-разпространените системи за залагане, трябва да направим няколко уточнения.

Какво трябва да знаете преди да започнете да залагате?

  1. Залагането може да се превърне в опасно начинание, ако не притежавате достатъчен самоконтрол, който да позволява ограничаване на сумите, които се залагат, както и честотата на залаганията. Играйте само със суми, които може да си позволите и загубата на които няма да се отрази на нормалния ви ежедневен начин на живот.
  2. Борбата с букмейкърите е твърде тежка и на практика обречена. Около 90% от играещите в дългосрочен план губят в тази неравна битка, която колкото повече се увеличат залаганите суми толкова повече става по-нечестна. Договарянето на изхода от дадено събитие съществува от самото начало на възникването на залаганията. За да имате някакви шансове да бъдете сред 10% печеливши, никога не подценявайте букмейкърите, не се мислете за по-умни от тях, не се подвеждайте по коефициентите, които те предлагат и не забравяйте, че те разполагат с достатъчно информация и възможности, за да не се получи това, което всички очакват.
  3. Всеки иска с малка сума да спечели много, но това на практика е невъзможно. Да, широко се рекламират случаите, когато някой с малко печели много, но не се заблуждавайте – вероятността да се случи това с вас е нищожна. Букмейкърите разчитат на алчността ви – възможната печалба ви се струва недостатъчна и увеличавате събитията, а това естествено увеличава риска от загуба.
  4. Най-голяма е вероятността да се спечели, ако се залага само на единични събития, като най-добре е те да са само с два възможни изхода – например азиатски хендикап, тенис, баскетбол, над/под 2.5 гола и т.н. Но при такова залагане трябва да се рискуват по-големи суми, което не за всеки е препоръчително. Ето защо масово се използват системи за залагане, които дават възможност да се спечели и при частично неправилно предвиждане за изхода от определен брой събития.
  5. Няма  система за залагане, която може да гарантира успех, но е препоръчително да се използват различни системи в зависимост от конкретните събития за прогнозиране, сумите за рискуване и очакваната възвращаемост.
  6. При системите за залагане се използват понятия като „твърди” и „плаващи” срещи. „Твърдите” или „банкерите” участват с коефициента си във всички комбинации на системата, т.е. те задължително трябва да бъдат познати, за да  има възможност за крайна печалба от прилаганата система. При „плаващите” е допустимо да има определен брой грешни предвиждания, като този брой варира в съответствие с използваната система.

Видове системи

Система 2 от 3

Тук възможните комбинации между избраните срещи са три. При познаване на 2 от трите срещи има една печеливша комбинация като печалбата се определя от умножението на коефициентите на двете събития. При познаване на трите срещи печелят и трите двойни комбинации.

Система 2 от 4

Тук възможните комбинации между избраните срещи са шест. При познаване на 2 от четирите срещи има една печеливша комбинация. При познаване на 3 срещи има три печеливши комбинации. При 4 познати срещи печелят и шестте комбинации.

Система 2 от 5

Тук възможните комбинации между избраните срещи са десет. При познати 2 – една печеливша комбинация.  При 3 познати – 3 печеливши комбинации. При 4 познати – 6 печеливши комбинации. При 5 познати – всичките 10 комбинации печелят.

Система 2 от 6

Тук възможните комбинации между избраните срещи са петнадесет. При познати 2 – една печеливша комбинация.  При 3 познати – 3 печеливши комбинации. При 4 познати – 6 печеливши. При 5 познати –  10 комбинации печелят. При 6 познати – всичките 15 комбинации печелят.

Система 3 от 4

Тук възможните комбинации между избраните срещи са четири. При познаване на 3 от четирите срещи има една печеливша комбинация. При познаване на 4 от 4 печелят и четирите комбинации.

Система 3 от 5

Тук възможните комбинации между избраните срещи са десет. При познаване на 3 от петте срещи има една печеливша комбинация. При познаване на 4 от 5  –  има пет печеливши комбинации. При познаване на 5 от 5 – печеливши са и десетте комбинации.

Система 3 от 6

Тук възможните комбинации между избраните срещи са двайсет. При познаване на 3 от шестте срещи има една печеливша комбинация. При познаване на 4 от 6  –  има 4 печеливши комбинации. При познаване на 5 от 6 – има 10 печеливши комбинации. При познаване на 6 от 6 – печеливши са и двадесетте комбинации.

При избора на съответната система определящи са коефициентите, които ще участват и сумата за залагане, която трябва да се разпредели на определен брой комбинации.

При преобладаващи сравнително невисоки коефициенти /между 1.60 и 2.20/ се избира система с по-малък брой допустими грешки и съответно по-малък брой възможни комбинации, като  средният коефициент за отделните комбинации трябва да не е по-нисък от общия брой на комбинациите в системата.

При по-високи коефициенти /3.00 – 3.50/ се избира система с по-голям брой допустими грешки и съответно по-голям брой възможни комбинации, който се компенсира от умножението на по-високите коефициенти.

5/5 - (2 votes)